Kunderne handler og færdes på nettet som aldrig før – en stor del af aktiviteten foregår via mobil eller tablet. Det giver derfor god mening, at man som virksomhed undersøger, hvordan man giver sine kunder en endnu bedre service og brugeroplevelse igennem mobilen. Her kan en applikation være en del af løsningen.

En app er en mulighed for at komme tættere på jeres kunder og indsamle data, der kan bruges til at gøre jeres tilbud og produkter endnu bedre. Herudover fungerer jeres app som en direkte kommunikationskanal til jeres kunder, hvilket kan skabe loyalitet og en konkurrencemæssig fordel.

Start Projekt

Slutbrugeren

Når vi skal udvikle en app for vores kunder tager vi udgangspunkt i slutbrugeren. Hvem kommer rent konkret til at bruge appen, og hvilke funktioner vil slutbrugeren synes er relevante? Vi arbejder med wireframing, så I kan følge med i, hvordan udvikling skrider frem. Herudover laver vi brugertests, så vi kan teste, hvordan appen virker i praksis. Hvordan er brugerflowet og brugeroplevelsen? Hvordan virker brugerfladen? Virker funktionerne som tiltænkt? Testperioden vil sikre, at vi fanger alle startproblemer, så appen virker optimalt, når den officielt lanceres.

Hvad koster en app?

Spørgsmålet er nok nærmere, hvor meget du vil betale for en app. Prisen på en app afhænger af, om den skal udvikles til flere forskellige mobile devices, hvor længe vi skal brugerteste, hvor mange funktioner appen skal have osv. Det er sjældent to løsninger er ens, fordi både målgrupper og behov differentierer.

Åben dialog

Hos Simple Solution har vi et hold kompetente udviklere in-house, der har erfaring og indsigt i, hvordan man udvikler apps, der kan præcis dét, jeres kunder har brug for. Vi lægger vægt på en åben dialog, hvor vi i fællesskab finder frem til et produkt, som understøtter jeres forretning.