< Tilbage // Simple Solution fusionerer // Næste >

Simple Solution fusionerer

1. februar 2018

Efter et vellykket 2017, som vi har brugt til at stadfæste vores position i markedet, springer vi med 2018 ud i nye udfordringer, der skal bringe os et skridt nærmere vores vision: Vi vil revolutionere måden, hvorpå virksomheder tilgår deres digitaliseringsproces igennem en helhedsorienteret og strategisk tilgang til udvikling af platforme, IT-sikkerhed og infrastruktur.

Vi er derfor begejstrede for at annoncere, at vi den 1. februar 2018 fusionerer med IT-virksomheden Aviator. Det betyder, at vi fremover bliver et full-service bureau, der kan håndtere vores kunders samlede digitale set-up.

Hvad vil det betyde for vores kunder?

Fusionen vil betyde, at vi fremover kan tilbyde vores kunder en mere helhedsorienteret tilgang til deres digitaliseringsproces. Ved at have kompetencer indenfor IT-infrastruktur, sikkerhed og rådgivning i eget hus, foruden vores eksisterende kerneområder indenfor webudvikling, strategi og digital marketing, opstår der en række synergier, vores kunder kan drage fordel af. Herudover vil projektstyringen blive mere dynamisk og kommunikationen stærkere.

9 ud af 10 virksomheder har ikke tid til digitalisering

En undersøgelse fra det Digitale Vækstpanel viser, at kun 30% af små og mellemstore virksomheder er højdigitale. Årsagen hertil er blandt andet det faktum, at digitaliseringsprocessen er tidskrævende. Det er en stor opgave at lave det forudgående analyse- og researcharbejde, der ligger forud for en digitaliseringsstrategi. Derudover kommer arbejdet med at drive et digitaliseringsprojekt fra start til slut, samtidig med at skulle koordinere 2-5 forskellige digitale leverandører og kommunikationen mellem disse.
Konsekvenserne ved ikke at tage digitaliseringen seriøst er dårligere økonomi og tidskrævende arbejdsgange, som medfører en forringet konkurrenceevne.

Det er netop omkring disse udfordringer, vi kan rådgive og understøtte virksomhederne i deres strategi, udvikling af digitale løsninger, drift og support samt styring af projekter fra start til slut.

Det nye Simple Solution

Partnergruppen bliver udvidet med to nye partnere og vil nu bestå af Simon Willumsen, Lasse Storm, Mike Valencia, Kenneth Thorsson og Tomas Falden. Herudover vil Simple Solution bestå af 35 medarbejdere, som er fordelt på vores kontorer i Køge og Vojens, samt lokalt hos kunderne.
Aviators kontaktinformationer vil fortsat være aktive og ændringer hertil vil fremgå på vores nye hjemmeside, der går i luften den 1. februar 2018.
Vi ser frem til at møde nuværende og nye kunder i 2018.

De bedste hilsener
Simple Solution

For mere information kontakt gerne
Mike Valencia, CEO
+45 7020 1082

info@simplesolution.dk