I takt med den stigende digitalisering er informationssikkerhed, privatlivsbeskyttelse og trusler fra internettet i fokus - mere end nogensinde før. Faldgruberne kan være vanskelige at identificere, og omfanget af konsekvenserne uforudsigelige. Bliver jeres virksomhed lagt ned af et DDoS-angreb, malware eller hackerangreb, kan det medvirke til tunge driftsforstyrrelser, gå ud over jeres omdømme, betyde tab af vigtig data, omsætning eller kunder – faktorer som alle har direkte indflydelse på jeres bundlinje.

Den største trussel

I dag er de fleste af virksomhedens forretningsprocesser bundet op på en række integrerede IT-systemer. Uanset om det handler om regnskabssystemer, lønsystemer, hjemmesiden, webshoppen eller andet. Det betyder samtidig, at virksomheden bliver enorm sårbar, hvis der sker nedbrud, hacking eller andet, der gør det umuligt at tilgå jeres data fra computeren.

En rapport udarbejdet af DI og Beredskabsstyrelsen i 2017 påpeger desuden, at en af virksomhedens største trusler er cyberkriminalitet og IT-nedbrud. Undersøgelsen er baseret på virksomhedernes vurdering af, hvad der indenfor de seneste to år har forårsaget kriser, samt hvad de forudser potentielt vil være årsagen til kriser indenfor de kommende to år. Det giver derfor rigtig god mening at prioritere IT-sikkerhed på lige fod med andre forretningskritiske indsatsområder.