Når I er tilstede online, har I mulighed for at nå en bredere kundekreds, idet I ikke er begrænset af geografisk placering. Men en online tilstedeværelse betyder også et markant øget antal konkurrenter – konkurrenter som måske har produkter, der minder meget om jeres produkter.

Her kommer digital marketing ind i billedet. Der findes mange muligheder indenfor digital markedsføring, og nogle passer bedre til din forretning end andre. Fælles for dem alle er muligheden for at målrette markedsføringen på baggrund af enorme mængder data om jeres kunder. Herudover er digital markedsføring nemmere at måle, hvilket betyder, at I kan bruge markedsføringsbudgettet på dét, der rent faktisk virker.

  • Adwords
  • Google Shopping
  • Content marketing
  • Annoncering på de sociale medier
  • SEO - teknisk, onpage & linkbuilding

Digital markedsføring kan give imponerende resultater, men det hjælper ikke meget, hvis markedsføringen sender kunderne ind på en dårligt fungerende webshop. Derfor vil vores rådgivning altid tage udgangspunkt i en samlet vurdering af jeres digitale potentiale, og hvilke produkter/services der giver bedst mening at investere i.

Skab konverteringer

Hos Simple Solution tilbyder vi professionel rådgivning omkring muligheden for at vækste jeres forretning og skabe konverteringer igennem digital marketing. Vi har et hold kompetente og erfarne digitale marketingspecialister, der sidder klar til at eksekvere på jeres strategi. Vi tilbyder: